Thursday, March 14, 2013

Nature already started to COUNTDOWN


ആറ-റിവ് നേടിയ മനുഷ്യ, അറിവിന്റെ നേട്ടങ്ങ അവനും,അവന്റെ സമൂഹവും അനുഭവിക്കുന്നു,അറിവിന്റെ അഹങ്കാരം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതോ പ്രകൃതിയും, പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറേ സാധു ജീവജാലങ്ങളും.


Do prepare to see more worse scene in future....Nature already started to COUNTDOWN........ 3...2...1....BLAST.....TOTAL DISASTER......You human being no one will survive.No comments:

Post a Comment